HP LaserJet 4350 Printer series - Použití možností Zmenšit/Zvětšit

background image

Použití možností Zmenšit/Zvětšit

Možnosti Zmenšit a Zvětšit umožňují změnit velikost dokumentu v procentuálním poměru k
jeho běžné velikosti. Můžete se také rozhodnout změnit velikost dokumentu tak, aby
odpovídal některému formátu papíru, který tiskárna podporuje.

Nastavení možností Zmenšit/Zvětšit v počítačích se systémy Windows

1. Otevřete okno ovladače tiskárny. Další informace naleznete v části

Změna nastavení

pro tiskovou úlohu

.

2. Na kartě Efekty klepněte na položku % normální velikosti.

3. Pomocí číselného pole nebo posuvníku nastavte zvětšení nebo zmenšení.

4. Klepněte na tlačítko OK.