HP LaserJet 4350 Printer series - Nastavení vlastního formátu papíru

background image

Nastavení vlastního formátu papíru

K tisku na jiné než standardní formáty papíru používejte funkci pro nastavení vlastního
formátu papíru.

Nastavení vlastního formátu papíru v počítačích se systémy Windows

1. Otevřete okno ovladače tiskárny (viz

Změna nastavení pro tiskovou úlohu

).

2. Na kartě Papír klepněte na možnost Vlastní.

3. Zadejte šířku a výšku.

4. Klepněte na tlačítko Zavřít.

5. Klepněte na tlačítko OK.

78

Kapitola 2 Tiskové úlohy

CSWW

background image

Nastavení vlastního formátu v počítačích se systémy Macintosh

Mac OS 9

1. V nabídce Soubor vyberte položku Vzhled stránky.

2. V rozevírací nabídce Atributy stránky vyberte možnost Vlastní formát stránky.

3. Chcete-li vytvořit a pojmenovat vlastní formát stránky, klepněte na tlačítko Nový. Nový

formát stránky bude automaticky přidán do nabídky Formát stránky v nabídce Vzhled
stránky
.

Mac OS X

1. V nabídce Soubor vyberte položku Vzhled stránky.

2. V rozevírací nabídce Nastavení klepněte na volbu Atributy stránkya poté klepněte na

možnost Vlastní formát papíru.

3. Klepněte na tlačítko Nový a zadejte název vlastního formátu papíru.

4. Zadejte výšku a šířku vlastního formátu papíru. Klepněte na tlačítko Uložit.

5. V rozevírací nabídce Nastavení klepněte na možnost Atributy stránky. Zkontrolujte,

zda je v rozevírací nabídce Tiskárna vybrána možnost Všechny tiskárny.

6. V okně Atributy stránky klepněte na tlačítko Formát papíru a vyberte nově zadaný

vlastní formát papíru. Zkontrolujte, zda jsou rozměry správné.

7. Klepněte na tlačítko OK.