HP LaserJet 4350 Printer series - Plnění zásobníku 2 nebo doplňkového zásobníku na 500 listů

background image

Plnění zásobníku 2 nebo doplňkového zásobníku na 500 listů

Zásobník na 500 listů může pracovat se šesti standardními formáty (letter, A4, legal,
executive, A5 a B5 JIS) a mnoha uživatelskými formáty. Viz

Podporované formáty médií pro

tisk

. Tiskárna rozpozná standardní formáty podle nastavení vodítek na standardní formát,

pokud je přepínač pro média v pozici Standardní.

Pokud je nainstalován doplňkový stohovač se sešívačkou, tiskárna automaticky otočí
tisknuté obrazy o 180° pro všechny formáty médií, i když úloha není sešita. Pokud tisknete
na média, která vyžadují specifickou orientaci, například na hlavičkový papír, předtištěná
média, děrovaná média nebo média s vodoznakem, zkontrolujte, zda jsou média vložena v
zásobníku správně. Viz

Orientace papíru při nainstalované sešívačce

.

UPOZORNĚNÍ

Nedoplňujte zásobníky v průběhu tisku, mohlo by dojít k uvíznutí papíru.

50

Kapitola 2 Tiskové úlohy

CSWW

background image

Plnění zásobníku 2 nebo volitelného zásobníku na 500 listů

1. Vytáhněte zásobník a při mírném zvednutí jej vyjměte z tiskárny.

2. Stiskněte západku umístěnou na levém vodítku a posuňte postranní vodítka do správné

polohy pro daný formát papíru.

3. Stiskněte západku umístěnou na zadním vodítku a posuňte vodítko do správné polohy

pro daný formát média.

4. Na pravé straně zásobníku otočte přepínač do polohy Standard pro formát papíru LTR

(letter), A4, LGL (legal), EXEC (executive), A5 nebo JIS B5. Pro podporované vlastní
formáty papíru otočte přepínač do polohy Vlastní.

2

1

1

Pozice Standardní

2

Pozice Vlastní

CSWW

Plnění zásobníků

51

background image

5. Vložte papír lícovou stranou směrem dolů a horním okrajem směrem k přední části

zásobníku.

UPOZORNĚNÍ

Nepřerovnávejte papír. Můžete tím způsobit chyby při jeho zavádění.

6. Zkontrolujte, zda je balík papíru rovný ve všech čtyřech rozích a že nepřevyšuje značky

pro maximální výšku.

7. Zasuňte zásobník zcela do tiskárny.