HP LaserJet 4350 Printer series - Plnění zásobníku 1

background image

Plnění zásobníku 1

Zásobník 1 je víceúčelový zásobník, který pojme až 100 listů papíru, 50 fólií nebo archů se
štítky, 10 obálek nebo 20 rejstříkových karet. Výchozím postupem pro tiskárnu je zavádění
média ze zásobníku 1, není-li prázdný. Chcete-li toto chování změnit, postupujte podle
pokynů v části

Vlastní nastavení fungování zásobníku 1

.

Zásobník 1 nabízí snadný způsob tisku na obálky, fólie, papír vlastního formátu a další typy
médií bez nutnosti vyprazdňovat ostatní zásobníky. Lze jej také použít jako pohodlný
doplňkový zásobník. Podporované formáty médií naleznete v části

Podporované formáty

médií pro tisk

.

Pokud je nainstalován doplňkový stohovač se sešívačkou, tiskárna automaticky otočí
tisknuté obrazy o 180° pro všechny formáty médií, i když úloha není sešita. Pokud tisknete
na papír, který vyžaduje specifickou orientaci, například na hlavičkový papír, předtištěný
papír, děrovaný papír nebo papír s vodoznakem, zkontrolujte, zda je papír vložen v
zásobníku správně. Viz

Orientace papíru při nainstalované sešívačce

.

Poznámka

Při používání zásobníku 1 bude tiskárna pravděpodobně tisknout pomaleji.

UPOZORNĚNÍ

Nedoplňujte zásobníky v průběhu tisku, mohlo by dojít k uvíznutí papíru. Nepřerovnávejte
papír. Můžete tím způsobit chyby při jeho zavádění.

Naplnění zásobníku 1

1. Otevřete zásobník 1.

2. Vysuňte nástavec zásobníku.

CSWW

Plnění zásobníků

49

background image

3. Nastavte postranní vodítka na správnou šířku.

4. Vložte do zásobníku média. Zkontrolujte, zda jsou média umístěna pod zarážkami a pod

značkami maximálního množství.

Poznámka

Média vkládejte lícovou stranou směrem nahoru a horní, kratší hranou směrem do tiskárny.
Informace o vkládání speciálních médií najdete v části

Tisk na malé formáty, vlastní formát a

silný papír

.

5. Upravte postranní vodítka tak, aby se zlehka dotýkala médií, ale aby je neohýbala.