HP LaserJet 4350 Printer series - Plnění doplňkového zásobníku na 1 500 listů

background image

Plnění doplňkového zásobníku na 1 500 listů

Doplňkový zásobník na 1 500 listů může pracovat s formáty letter, A4 a legal. Pokud jsou
správně nastaveny vodítka v zásobníku, tiskárna automaticky rozpozná, jaký formát médií je
v zásobníku vložen.

Pokud je nainstalován doplňkový stohovač se sešívačkou, tiskárna automaticky otočí
tisknuté obrazy o 180° pro všechny formáty papíru, i když úloha není sešita. Pokud tisknete
na média, která vyžadují specifickou orientaci, například na hlavičkový papír, předtištěná
média, děrovaná média nebo média s vodoznakem, zkontrolujte, zda jsou média vložena v
zásobníku správně. (Viz

Orientace papíru při nainstalované sešívačce

.)

UPOZORNĚNÍ

Nedoplňujte zásobníky v průběhu tisku, mohlo by dojít k uvíznutí papíru.

52

Kapitola 2 Tiskové úlohy

CSWW

background image

Plnění volitelného zásobníku na 1 500 listů

1. Otevřete dvířka zásobníku na 1 500 listů.

2. Pokud jsou v zásobníku vložena média, vyjměte je. Pokud jsou v zásobníku média,

nelze nastavit vodítka.

3. Uchopte vodítka v přední části zásobníku a posuňte je do správné pozice pro

požadovaný formát médií.

4. Vložte média lícovou stranou směrem dolů a horním okrajem směrem k přední části

zásobníku.

UPOZORNĚNÍ

Stoh médií nepřerovnávejte. Můžete tím způsobit chyby při jejich zavádění.

CSWW

Plnění zásobníků

53

background image

5. Zkontrolujte, zda výška stohu médií nepřesahuje značky pro maximální výšku na

vodítkách a zda je přední hrana stohu papíru zarovnána se šipkami.

6. Zavřete dvířka zásobníku.

54

Kapitola 2 Tiskové úlohy

CSWW