HP LaserJet 4350 Printer series - Zkušební tisk a podržení tiskové úlohy

background image

Zkušební tisk a podržení tiskové úlohy

Funkce zkušební tisk a podržení umožňuje jednoduché a snadné vytisknutí kontrolní kopie
tiskové úlohy před tiskem ostatních kopií.

Poznámka

Vypnutím tiskárny dojde k odstranění všech tiskových úloh, rychlých kopií, soukromých úloh
i úloh zkušebního tisku a podržení.

Tisk zbylých podržených kopií úlohy

1. Stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

) otevřete nabídky.

2. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku OBNOVIT ÚLOHU a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

3. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na jméno uživatele a potom stiskněte

tlačítko (

V

YBRAT

).

4. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na jméno uživatele nebo úlohy a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

5. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku TISKNOUT a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

6. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na počet kopií a potom stiskněte tlačítko

(

V

YBRAT

).

CSWW

Funkce ukládání tiskových úloh

83