HP LaserJet 4350 Printer series - Tisk soukromé úlohy

background image

Tisk soukromé úlohy

Díky funkci soukromých úloh lze provedení tiskové úlohy podmínit zadáním čtyřmístného
osobního identifikačního čísla (PIN) na ovládacím panelu tiskárny. Číslo PIN, zadané v
ovladači tiskárny, je z počítače odesláno jako součást tiskové úlohy.

Označení úlohy jako soukromé

Úlohu lze v ovladači označit jako soukromou výběrem možnosti Soukromá úloha a
zadáním čtyřmístného čísla PIN.

Tisk soukromé úlohy

1. Stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

) otevřete nabídky.

2. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku OBNOVIT ÚLOHU a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

3. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na jméno uživatele a potom stiskněte

tlačítko (

V

YBRAT

).

4. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na jméno uživatele nebo úlohy a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

5. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku TISKNOUT. Vedle položky

TISKNOUT se zobrazí symbol zámku. Stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

6. Zadajte číslo PIN. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) změňte první číslici čísla PIN a

potom stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

). Na místě první číslice se objeví znak *. Zbylé tři

číslice PIN zadejte stejným způsobem.

84

Kapitola 2 Tiskové úlohy

CSWW

background image

7. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na počet kopií a potom stiskněte tlačítko

(

V

YBRAT

).