HP LaserJet 4350 Printer series - Rychlé kopírování úlohy

background image

Rychlé kopírování úlohy

Funkce rychlých kopií vytiskne požadovaný počet kopií tiskové úlohy a uloží kopii na
doplňkový pevný disk, nebo na disk RAM, pokud není pevný disk nainstalován. Později bude
možno vytisknout další kopie úlohy. Tuto funkci lze v ovladači tiskárny vypnout.

Další informace o zadávání počtu úloh rychlých kopií, které lze uložit, naleznete v části

Změna nastavení konfigurace ovládacího panelu tiskárny

.

Poznámka

Vypnutím tiskárny dojde k odstranění všech tiskových úloh, rychlých kopií, soukromých úloh
i úloh zkušebního tisku a podržení. Úlohy lze též odstraňovat na ovládacím panelu tiskárny.

Tisk kopií uložené úlohy

1. Stisknutím tlačítka

N

ABÍDKA

otevřete nabídky.

2. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku OBNOVIT ÚLOHU a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

3. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na jméno uživatele a potom stiskněte

tlačítko (

V

YBRAT

).

4. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na jméno uživatele nebo úlohy a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

5. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku TISK a potom stiskněte

tlačítko (

V

YBRAT

).

6. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) vyberte počet kopií a potom stiskněte tlačítko

(

V

YBRAT

).

82

Kapitola 2 Tiskové úlohy

CSWW