HP LaserJet 4350 Printer series - Odstranění soukromé úlohy

background image

Odstranění soukromé úlohy

Pokud uživatel v ovladači tiskárny nezvolí možnost Uložit úlohu, soukromá úloha bude po
odeslání k tisku automaticky odstraněna.

Poznámka

Vypnutím tiskárny dojde k odstranění všech tiskových úloh, rychlých kopií, soukromých úloh
i úloh zkušebního tisku a podržení. Soukromou úlohu lze též odstranit na ovládacím panelu
tiskárny.

Odstranění soukromé úlohy

1. Stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

) otevřete nabídky.

2. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku OBNOVIT ÚLOHU a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

3. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na jméno uživatele a potom stiskněte

tlačítko (

V

YBRAT

).

4. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na jméno uživatele nebo úlohy a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

5. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku ODSTRANIT a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

). (Vedle položky ODSTRANIT se zobrazí symbol zámku.)

6. Zadajte číslo PIN. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) změňte první číslici čísla PIN a

potom stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

). Na místě číslice se objeví znak *. Zbylé tři číslice

PIN zadejte stejným způsobem.