HP LaserJet 4350 Printer series - Odstranění podržené úlohy

background image

Odstranění podržené úlohy

Po odeslání úlohy zkušebního tisku a podržení tiskárna automaticky odstraní předchozí
úlohu stejného typu. Pokud v tiskárně není žádná stejně nazvaná úloha tohoto typu a
tiskárna potřebuje více paměti, začne odstraňovat ostatní úlohy zkušebního tisku a podržení
postupně od nejstarších úloh.

Poznámka

Vypnutím tiskárny dojde k odstranění všech tiskových úloh, rychlých kopií, soukromých úloh
i úloh zkušebního tisku a podržení. Podrženou úlohu lze též odstranit na ovládacím panelu
tiskárny.

Odstranění podržené úlohy

1. Stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

) otevřete nabídky.

2. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku OBNOVIT ÚLOHU a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

3. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na jméno uživatele a potom stiskněte

tlačítko (

V

YBRAT

).

4. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na jméno uživatele nebo úlohy a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

5. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku ODSTRANIT a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).