HP LaserJet 4350 Printer series - Odstranění úlohy rychlé kopie

background image

Odstranění úlohy rychlé kopie

Pokud odešlete úlohu rychlé kopie do tiskárny, tiskárna přepíše všechny předchozí úlohy,
které mají stejné jméno uživatele a název úlohy. Pokud v tiskárně není žádná úloha tohoto
typu se stejným jménem uživatele a názvem úlohy a tiskárna potřebuje více paměti, začne
odstraňovat ostatní úlohy rychlé kopie postupně od nejstarších úloh. Výchozí počet úloh
rychlých kopií, které lze uložit, je 32. Počet úloh rychlých kopií, které lze v tiskárně uložit, lze
změnit na ovládacím panelu tiskárny. Další informace naleznete v části

Změna nastavení

konfigurace ovládacího panelu tiskárny

.

Poznámka

Vypnutím tiskárny dojde k odstranění všech tiskových úloh, rychlých kopií, soukromých úloh
i úloh zkušebního tisku a podržení. Úlohy lze též odstraňovat na ovládacím panelu tiskárny.

Odstranění úlohy rychlé kopie

1. Stisknutím tlačítka

N

ABÍDKA

otevřete nabídky.

2. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku OBNOVIT ÚLOHU a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

3. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na jméno uživatele a potom stiskněte

tlačítko (

V

YBRAT

).

4. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na jméno uživatele nebo úlohy a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

5. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku ODSTRANIT a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).