HP LaserJet 4350 Printer series - Funkce ukládání tiskových úloh

background image

Funkce ukládání tiskových úloh

Aby bylo možné zahájit tisk v libovolné době po odeslání úlohy z počítače, nabízí tiskárna
čtyři různé způsoby ukládání tiskových úloh:

Úlohy rychlých kopií

Zkušební tisk a podržení úlohy

Soukromé úlohy

Uložené úlohy

Některé funkce nejsou dostupné bez nainstalování doplňkového pevného disku. Chcete-li
využít všechny možnosti ukládání úloh, musíte do tiskárny nainstalovat doplňkový pevný
disk a poté správně nakonfigurovat ovladače. Pro zajištění podpory funkcí ukládání složitých
úloh doporučuje společnost HP, abyste nainstalovali doplňkovou paměť. Pokyny pro
objednání doplňkového pevného disku nebo více paměti naleznete v části

Čísla dílů

.

Úlohy ještě před odesláním pojmenujte v ovladači tiskárny. Při zachování výchozího názvu
tiskové úlohy může dojít k přepsání úlohy se stejným výchozím názvem nebo ke smazání
úlohy.

Poznámka

Vypnutím tiskárny dojde k odstranění všech tiskových úloh, rychlých kopií, soukromých úloh
i úloh zkušebního tisku a podržení. Úlohy lze též odstraňovat na ovládacím panelu tiskárny.