HP LaserJet 4350 Printer series - Prostředí pro tisk a skladování papíru

background image

Prostředí pro tisk a skladování papíru

V ideálním případě by prostředí pro tisk a skladování papíru mělo mít pokojovou teplotu
nebo teplotu velmi blízkou pokojové teplotě a nemělo by být ani příliš suché ani příliš vlhké.
Papír je hygroskopický. Rychle absorbuje a ztrácí vlhkost.

Vysoká teplota v kombinaci s vlhkostí papír poškozuje. Vysoká teplota způsobuje, že se
vlhkost z papíru odpařuje, zatímco nízká teplota způsobuje kondenzaci vlhkosti na povrchu
papíru. Topná tělesa a klimatizace sníží vlhkost v místnosti na minimum. Při otevření balíku
s papírem ztrácí papír vlhkost, což způsobuje tvorbu pruhů a rozmazávání. Vlhké počasí
nebo ochlazovací zařízení mohou způsobit zvýšení vlhkosti v místnosti. Po otevření balíku s
papírem absorbuje papír nadměrnou vlhkost, což způsobuje světlý tisk a výpadky tisku.
Když papír ztrácí a nabírá vlhkost, může se také zkroutit. To může způsobovat uvíznutí
papíru v tiskárně.

Skladování papíru a jeho manipulace jsou tedy stejně důležité jako samotný proces výroby
papíru. Podmínky prostředí pro skladování papíru přímo ovlivňují účinnost zavádění papíru.

Měli byste dbát na to, abyste nekupovali více papíru, než kolik v krátké době (asi do 3
měsíců) spotřebujete. Papír skladovaný dlouhou dobu může být vystaven výkyvům teploty a
vlhkosti, což může vést k jeho poškození. Plánováním je možné předejít poškození velké
zásoby papíru.

Neotevřený balík papíru v uzavřených balících vydrží stabilní i několik měsíců. Otevřené
balíky papíru jsou náchylnější na poškození vlivem prostředí, zejména pokud nejsou
zabaleny v izolační látce odolné proti vlhkosti.

CSWW

Technické údaje papíru

229

background image

Prostředí pro skladování papíru by mělo být náležitě udržováno, aby se zajistil optimální
provoz tiskárny. Pro skladování je požadována teplota v rozmezí od 20 °C do 24 °C s
relativní vlhkostí od 45 % do 55 %. K hodnocení prostředí pro skladování papíru jsou
užitečné následující zásady:

Papír by měl být skladován při pokojové nebo při velmi podobné teplotě.

Vzduch by neměl být příliš suchý ani příliš vlhký (kvůli hygroskopickým vlastnostem
papíru).

Nejlepší způsob skladování otevřeného balíku papíru je znovu jej pečlivě zabalit do
obalu odolného proti vlhkosti. Je-li provozní prostředí tiskárny vystaveno extrémním
podmínkám, vybalujte jen takové množství papíru, jaké spotřebujete během dne, abyste
zabránili nechtěným změnám vlhkosti.