HP LaserJet 4350 Printer series - Obálky

background image

Obálky

Pro použití je rozhodující provedení obálky. Přehyby obálek se mohou značně lišit, nejen
mezi jednotlivými výrobci, ale také v balících od jednoho výrobce. Úspěšný tisk na obálky
závisí na kvalitě obálek. Při výběru obálek zvažte následující:

Gramáž: Gramáž papíru obálky by neměla přesahovat 105 g/m

2

, jinak by mohlo dojít k

jejímu uvíznutí.

Provedení: Před tiskem musí být obálky uloženy naplocho s přehnutím maximálně
6 mm a nesmí obsahovat vzduch.

Podmínka: Obálky by neměly být zmačkané, proříznuté nebo jinak poškozené.

Teplota: Měli byste používat obálky, které jsou slučitelné s teplotou a tlakem tiskárny.

Formát: Měli byste používat pouze obálky následujících formátů.

Minimální rozměry: 76 x 127 mm

Maximální rozměry: 216 x 356 mm

Poznámka

Pro tisk na obálky používejte pouze zásobník 1 nebo doplňkový podavač obálek. Při použití
médií kratších než 178 mm může dojít k uvíznutí těchto médií. To může být způsobeno tím,
že kvalita papíru byla změněna vlivem prostředí. Pro dosažení optimálního výsledku je
třeba, aby byl papír správně skladován a aby nedocházelo k nesprávnému zacházení s
papírem (viz

Prostředí pro tisk a skladování papíru

). V ovladači tiskárny vyberte obálky (viz

Používání ovladače tiskárny

).

230

Dodatek C Technické údaje

CSWW

background image

Obálky se švy po obou stranách

Obálky v provedení se švy po obou stranách mají místo úhlopříčných švů svislé švy na obou
koncích. Tento typ obálek se snadněji zmačká. Ujistěte se, že se šev táhne přes celou
obálku až do rohu, jak je znázorněno níže.

1

2

1

Přípustné provedení obálky

2

Nepřípustné provedení obálky

Obálky se samolepícími proužky nebo klopami

Obálky se samolepicím proužkem s ochranným páskem nebo s více než jednou klopou,
která se při lepení přehýbá, musejí obsahovat lepidla slučitelná s tepelnými a tlakovými
podmínkami tiskárny. Klopy a proužky navíc mohou způsobit zvrásnění, pokrčení nebo i
uvíznutí obálky a dokonce mohou i poškodit fixační (zažehlovací) jednotku.

Okraje obálek

Dále jsou popsány standardní okraje na adresu pro obchodní obálku č.10 nebo DL.

Typ adresy

Horní okraj

Levý okraj

Zpáteční adresa

15 mm

15 mm

Adresa příjemce

51 mm

89 mm

Poznámka

Nejlepších výsledků lze dosáhnout při umístění okrajů tisku minimálně 15 mm od hran
obálky. Vyvarujte se tisku na místo, kde se setkávají švy obálky.

Skladování obálek

Správné skladování obálek přispívá k lepší kvalitě tisku. Obálky by měly být skladovány na
plocho. Pokud v obálce zůstal vzduch, vytvoří se při tisku vzduchová bublina a hrozí
zmačkání obálky.

Další informace naleznete v části

Tisk na obálky

.

CSWW

Technické údaje papíru

231