HP LaserJet 4350 Printer series - Napájení

background image

Napájení

VAROVÁNÍ!

Požadavky na napájení závisí na zemi/oblasti, kde se tiskárna prodává. Nesnažte se měnit
provozní napětí. Mohlo by to způsobit poškození tiskárny a zrušení platnosti záruky na
výrobek.

Požadavky na napájení (HP LaserJet 4250 a 4350 series)

Technické údaje

Modely pro napětí 110 V

Modely pro napětí 230 V

Požadavky na zdroj napájení

110-127 V (± 10 %)

50/60 Hz (± 3 Hz)

220-240 V (± 10 %)

50/60 Hz (± 3 Hz)

Přípustný krátkodobý proud

10,0 A

5,0 A

Spotřeba energie HP LaserJet 4250 a 4350 series (průměrná, ve Wattech)

1

Model tiskárny

Tisk

2

Pohotovnostní režim Úsporný režim

Vypnuto

HP LaserJet 4250

680 W

3

20 W

13 W

0,3 W

HP LaserJet 4250n

680 W

3

20 W

13 W

0,3 W

HP LaserJet 4250tn

680 W

3

20 W

13 W

0,3 W

HP LaserJet 4250dtn

680 W

3

21 W

13 W

0,3 W

HP LaserJet 4250dtnsl

750 W

3

23 W

13 W

0,3 W

HP LaserJet 4350

790 W

3

20 W

13 W

0,3 W

HP LaserJet 4350n

790 W

3

20 W

13 W

0,3 W

HP LaserJet 4350tn

790 W

3

20 W

13 W

0,3 W

HP LaserJet 4350dtn

790 W

3

21 W

13 W

0,3 W

HP LaserJet 4350dtnsl

825 W

3

23 W

13 W

0,3 W

1

Uvedené hodnoty se mohou změnit. Nejnovější informace naleznete na adrese

http://www.hp.com/support/lj4250

nebo

http://www.hp.com/support/lj4350

.

2

Uvedené hodnoty spotřeby jsou nejvyššími naměřenými hodnotami při standardním napětí.

3

Rychlost tiskárny HP LaserJet 4250 je 45 str./min. pro formát Letter a 43 str./min. pro

formát A4. Rychlost tiskárny HP LaserJet 4350 je 55 str./min. pro formát Letter a 52 str./min.
pro formát A4.

4

Výchozí doba pro přepnutí z pohotovostního do úsporného režimu je 30 minut.

5

Doba návratu z úsporného režimu při zahájení tisku je kratší než 8 sekund.

6

Vyzařování tepla v pohotovostním režimu - 75 BTU/h

226

Dodatek C Technické údaje

CSWW