HP LaserJet 4350 Printer series - Vyjmutí a výměna sešívací jednotky

background image

Vyjmutí a výměna sešívací jednotky

1. Sešívací jednotka se nachází na pravé straně stohovače se sešívačkou.

2. Otáčejte sešívací jednotkou směrem k přední straně tiskárny, dokud neuslyšíte klapnutí.

Podržte sešívací jednotku v této otevřené pozici.

3. Zatlačte na zarážku na horní straně sešívací jednotky směrem dolů.

4. Podržte zarážku dole a vytáhněte jednotku nahoru a vyjměte ji ze stohovače se

sešívačkou.

CSWW

Výměna sešívací jednotky

115

background image

5. Odpojte kabel, který jednotku připojuje ke stohovači se sešívačkou. (Odpojuje se jen

modrá část.) Bílou zarážku, která obsahuje modrý kabelový konektor, uvolněte tak, že ji
otevřete směrem doleva.

6. Vyjměte novou sešívací jednotku z obalu.

7. K nové sešívací jednotce připojte kabel, který ji propojí se stohovačem se sešívačkou.

8. Kolík umístěný na spodní straně nové sešívací jednotky umístěte do otvoru ve stohovači

se sešívačkou.

116

Kapitola 3 Správa a údržba tiskárny

CSWW

background image

9. Zatlačte zarážku na horní straně sešívací jednotky směrem dolů a celou jednotku

zasuňte do stohovače se sešívačkou.

10. Otáčejte sešívací jednotkou směrem k zadní straně tiskárny, dokud jednotka nezaklapne

na místo.

11. Pokud v sešívací jednotce není nainstalována sešívací kazeta, nainstalujte ji. (Viz

Doplňování svorek

.)

CSWW

Výměna sešívací jednotky

117

background image

118

Kapitola 3 Správa a údržba tiskárny

CSWW

background image

4