HP LaserJet 4350 Printer series - Softwarový modul plug-in pro HP Web Jetadmin

background image

Softwarový modul plug-in pro HP Web Jetadmin

Pro software HP Web Jetadmin je k dispozici modul plug-in pro správu a konfiguraci
ovladačů. Tento modul lze použít ke konfiguraci ovladačů tiskárny před jejich instalací a
používáním. Tato metoda správy a řízení ovladačů tiskárny poskytuje úplné a komplexní
řešení, které je možné použít k nastavení a konfiguraci tiskárny, tiskové cesty (fronty) a
klientských počítačů nebo pracovních stanic. Postup nastavení ovladačů zahrnuje tyto
činnosti:

Zjištění a konfiguraci tiskárny (tiskáren).

Zjištění a konfiguraci tiskové cesty na serveru (serverech). Může být vytvořena dávka
s konfigurací několika serverů nebo několika tiskáren (stejného modelového typu)
pomocí jediného serveru.

Získání ovladačů tiskárny. Můžete nainstalovat několik ovladačů pro každou tiskovou
frontu, která je připojena k serveru v prostředí podporujícím více operačních systémů.

CSWW

Správa a konfigurace ovladačů tiskárny

97

background image

Spuštění editoru konfigurace (editor není podporován pro některé starší ovladače).

Umístění nakonfigurovaných ovladačů tiskárny na server (servery).

Informování koncových uživatelů o postupu připojení k tiskovému serveru. Na jejich
počítač bude automaticky nainstalován konfigurovaný ovladač pro jejich operační systém.

Správci mohou použít softwarový modul plug-in programu HP Web Jetadmin pro zavedení
konfigurovaného ovladače pomocí skrytého, dávkového nebo vzdáleného procesu.
Softwarový modul plug-in pro HP Web Jetadmin lze získat na adrese

http://www.hp.com/go/

webjetadmin_software

.