HP LaserJet 4350 Printer series - Nástroj pro uživatelské nastavení instalátoru

background image

Nástroj pro uživatelské nastavení instalátoru

Správci mohou použít nástroj pro uživatelské nastavení instalátoru k vytvoření vlastních
instalačních balíků obsahujících jen ty komponenty, které jsou potřebné v rámci dané
organizace nebo pracovního prostředí. Nástroj pro uživatelské nastavení instalátoru je
dostupný na dvou místech:

Na disku CD-ROM dodávaném s tiskárnou (nástroj je jednou z možností instalátoru).

V softwaru tiskového systému, který je možno stáhnout z webové stránky společnosti
HP pro požadovaný model tiskárny.

Během instalace správce vybírá komponenty tiskového systému. V průběhu tohoto procesu
je vyzván, aby konfiguroval nastavení ovladače tiskárny, pokud vybrané ovladače podporují
konfiguraci předem. Tento proces vytvoří upravený instalační balík, který může správce
předat k instalaci konfigurovaných ovladačů tiskárny na klientských počítačích a pracovních
stanicích. Nástroj pro uživatelské nastavení instalátoru podporuje skryté a dávkové operace.

98

Kapitola 3 Správa a údržba tiskárny

CSWW