HP LaserJet 4350 Printer series - Správa a konfigurace ovladačů tiskárny

background image

Správa a konfigurace ovladačů tiskárny

Správce systému nebo sítě může použít software pro správu a konfiguraci ovladačů ke
konfiguraci ovladačů tiskárny před instalací ovladačů do vašeho počítače. To je užitečné,
pokud nastavujete konfiguraci ovladačů tiskárny pro více pracovních stanic nebo tiskáren,
které sdílejí stejnou konfiguraci.

Pokud předem nastavíte konfiguraci ovladače tiskárny tak, aby vyhovovala hardwaru
tiskárny, můžete prostřednictvím tohoto ovladače získat přístup ke všem tiskárnám. Můžete
také nastavit konfiguraci většiny funkcí ovladače. Pět funkcí ovladače může být „uzamčeno“.
To znamená, že můžete zakázat uživatelům měnit nastavení oboustranného tisku,
nastavení tisku barev ve stupních šedi, výstupní přihrádky a typu média. (Některé tyto
funkce nemusí být použitelné pro všechny tiskárny. Některé tiskárny například nepodporují
barevný nebo oboustranný tisk.)

Software pro správu a konfiguraci ovladačů šetří čas a snižuje tak náklady na správu. Pokud
chtěl dříve správce konfigurovat ovladače tiskárny, musela být konfigurace nastavena na
každé klientské pracovní stanici zvlášť. Protože software pro správu a konfiguraci ovladačů
nabízí možnosti více konfigurací, správce může vytvořit na centrálním umístění jednu
konfiguraci, která nejlépe vyhovuje strategii instalace a používání softwaru.

Software pro správu a konfiguraci ovladačů umožňuje správcům také lepší kontrolu
tiskového prostředí, protože mohou instalovat ovladače, které sdílí stejnou konfiguraci
v rámci celé organizace. Mohou „uzamknout“ určité funkce a podporovat tak zájmy
organizace. Pokud například tiskárna obsahuje duplexní jednotku, uzamčení nastavení
oboustranného tisku zajistí, že budou všechny tiskové úlohy tisknuty oboustranně. Tím se
bude šetřit papír. Všechna nastavení mohou být provedena z jednoho počítače.

K dispozici jsou dvě metody:

softwarový modul plug-in pro HP Web Jetadmin,

nástroj pro uživatelské nastavení instalátoru.

Bez ohledu na použitou konfigurační metodu může být jedna konfigurace sdílena všemi
ovladači tiskárny pro daný model tiskárny - modul plug-in nebo nástroj pro uživatelské
nastavení instalátoru bude pro nastavení použit jen jednou. Tato jediná konfigurace bude
platná pro různé operační systémy, jazyky ovladačů tiskárny a lokalizované jazykové verze.

Všechny podporované ovladače používají jediný konfigurační soubor, který může být
upravován pomocí modulu plug-in nebo nástroje pro uživatelské nastavení instalátoru.