HP LaserJet 4350 Printer series - Vynulování počítadla sady údržby

background image

Vynulování počítadla sady údržby

1. Vypněte a zapněte tiskárnu.

2. Když se ovládacím panelu zobrazí XXX , stiskněte a podržte stisknuté tlačítko

(

V

YBRAT

). Tlačítko (

V

YBRAT

) držte stisknuté, dokud všechny tři kontrolky na ovládacím

panelu jednou nebliknou a nezůstanou rozsvícené. To může trvat až 10 sekund.

3. Uvolněte tlačítko (

V

YBRAT

) a stisknutím tlačítka (

N

AHORU

) přejděte na možnost

NOVÁ SADA ÚDRŽBY.

4. Stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

) vynulujte počítadlo sady údržby.

Poznámka

Tento postup provádějte pouze po instalaci sady údržby. Nepoužívejte tento postup
k dočasnému vymazání zprávy PROVEĎTE ÚDRŽBU TISKÁRNY.

114

Kapitola 3 Správa a údržba tiskárny

CSWW