HP LaserJet 4350 Printer series - V tiskové kazetě dochází nebo došel toner

background image

V tiskové kazetě dochází nebo došel toner

Tiskárna upozorní uživatele, pokud v tiskové kazetě dochází nebo došel toner.

108

Kapitola 3 Správa a údržba tiskárny

CSWW

background image

V tiskové kazetě dochází toner nebo vypršela životnost válce

Pokud v kazetě dochází toner, na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva OBJEDNAT
TISKOVOU KAZETU
. Tato zpáva se u tiskárny HP LaserJet 4250 series poprvé zobrazí,
když v tiskové kazetě zbývá přibližně 15% (kazeta na 10 000 stránek) nebo 8% (kazeta na
20 000 stránek) toneru. U tiskárny HP LaserJet 4350 series se tato zpráva poprvé zobrazí,
když v tiskové kazetě zbývá přibližně 25% (kazeta na 10 000 stránek) nebo 15% (kazeta na
20 000 stránek) toneru. Při tomto procentním podílu zbývajícího toneru můžete běžným
způsobem tisknout ještě přibližně 2 týdny, pak bude kazeta prázdná. Měli byste mít dostatek
času na nákup nové kazety, než se původní kazeta úplně vyprázdní.

Při výchozím nastavení bude tiskárna pokračovat v tisku, dokud se kazeta zcela
nevyprázdní. Tiskárnu však můžete nastavit tak, aby při prvním zobrazení zprávy
OBJEDNAT TISKOVOU KAZETU zastavila tisk. Toto nastavení využijete, pokud například
chcete během tiskových úloh zachovat stejně vysokou kvalitu tisku nebo pokud nechcete,
aby při tisku dlouhé tiskové úlohy došel v kazetě toner. Chcete-li tiskárnu nastavit tak, aby
zastavila tisk, nastavte v nabídce KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ pod příkazem SADA ZNAKŮ
možnost DOCHÁZÍ TONER na hodnotu ZASTAVIT. Při tomto nastavení tiskárna po
zobrazení zprávy VYMĚNIT TISKOVOU KAZETU zastaví tisk. Chcete-li pokračovat v tisku,
u každé tiskové úlohy stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

V tiskové kazetě došel toner nebo vypršela životnost válce

Zpráva VYMĚNIT TISKOVOU KAZETU se zobrazuje v jedné z následujících situací:

V tiskové kazetě došel toner.Pokud je možnost DOŠELTONER nastavena na
POKRAČOVAT (v podnabídce SADA ZNAKŮ nabídky KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ),
bude tiskárna bez přerušení pokračovat, dokud neskončí životnost válce tiskové kazety.
Společnost HP nezaručuje kvalitu tisku po prvním zobrazení zprávy VYMĚNIT
TISKOVOU KAZETU
. Co nejdříve vyměňte tiskovou kazetu. (Viz

Objednávání

náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu

.) Zpráva VYMĚNIT TISKOVOU

KAZETU se bude zobrazovat, dokud nedojde k výměně tiskové kazety. Pokud je
možnost DOŠELTONER nastavena na ZASTAVIT, tisk se zastaví, dokud nebude
vyměněna tisková kazeta nebo pokud nastavením tiskárny neobnovíte tisk: V nabídce
KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ, pod příkazem SADA ZNAKŮ nastavte možnost DOŠEL
TONER
na hodnotu POKRAČOVAT.

Životnost válce tiskové kazety vypršela. Chcete-li pokračovat v tisku, je třeba ihned
vyměnit tiskovou kazetu. Kazetu nelze dále používat ani v případě, že v ní zbývá toner.
(Viz

Objednávání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu

.) Tímto

způsobem je tiskárna chráněna před poškozením.

CSWW

Práce s tiskovými kazetami

109