HP LaserJet 4350 Printer series - Skladování tiskových kazet

background image

Skladování tiskových kazet

Tiskovou kazetu vyjměte z obalu až těsně před instalací do tiskárny.

Tiskovou kazetu skladujte vždy ve vhodném prostředí. Teplota má být mezi -20°C a 40°C.
Relativní vlhkost má být mezi 10 % a 90 %.

UPOZORNĚNÍ

Nevystavujte tiskovou kazetu světlu déle než několik minut. Jinak se poškodí.

CSWW

Práce s tiskovými kazetami

107