HP LaserJet 4350 Printer series - Práce s tiskovými kazetami

background image

Práce s tiskovými kazetami

Tato část obsahuje informace o tiskových kazetách HP a jejich odhadované životnosti,
pokyny pro skladování a pro rozpoznání originálních kazet HP. Jsou zde také uvedeny
informace o neoriginálních tiskových kazetách.

Tiskové kazety HP

Neoriginální tiskové kazety

Ověření pravosti tiskové kazety

Skladování tiskových kazet

Předpokládaná životnost tiskové kazety

Kontrola stavu toneru

V tiskové kazetě dochází nebo došel toner