HP LaserJet 4350 Printer series - Okno Nastavení zařízení

background image

Okno Nastavení zařízení

Klepnutím na tlačítko Nastavení zařízení se otevře nové okno s rozhraním integrovaného
webového serveru. Další informace naleznete v části

Používání integrovaného webového

serveru

.