HP LaserJet 4350 Printer series - Odkazy panelu nástrojů Toolbox

background image

Odkazy panelu nástrojů Toolbox

Položka Odkazy nástrojů na levé straně obrazovky poskytuje odkazy na následující
možnosti:

Zvolit zařízení. Umožňuje výběr ze všech zařízení podporujících funkce panelu
HP Toolbox.

Zobrazit současné výstrahy. Zobrazí aktuální výstrahy ze všech instalovaných
tiskáren. (Aktuální výstrahy lze zobrazit pouze při tisku.)

Stránka pouhého textu. Zobrazí panel nástrojů HP Toolbox jako mapu stránek s
odkazy na všechny stránky panelu HP Toolbox a okna Nastavení zařízení.