HP LaserJet 4350 Printer series - Karta Výstrahy

background image

Karta Výstrahy

Karta Výstrahy umožňuje nakonfigurovat tiskárnu tak, aby automaticky generovala výstrahy.
Karta Výstrahy obsahuje odkazy na následující hlavní stránky:

Nastavení stavových výstrah,

Nastavení správce.

Stránka Nastavení stavových výstrah

Na stránce Nastavení stavových výstrah si můžete zvolit, zda chcete výstrahy zapnout nebo
vypnout, určit, kdy má tiskárna odeslat výstrahu, a vybrat si ze dvou různých typů výstrah:

Místní hlášení

Ikona na hlavním panelu

Klepnutím na položku Použít nastavení aktivujete.

Stránka Nastavení správce

Stránka Nastavení správce umožňuje nastavit, jak často bude software HP Toolbox
kontrolovat výstrahy tiskárny. K dispozici jsou tři nastavení:

Méně často. Software HP Toolbox kontroluje výstrahy jednou za minutu (každých 60
sekund).

Normálně. Software HP Toolbox kontroluje výstrahy dvakrát za minutu (každých 30
sekund).

Častěji. Software HP Toolbox kontroluje výstrahy dvacetkrát za minutu (každé 3
sekundy).

Poznámka

Pokud chcete snížit zatížení své síťové karty, snižte frekvenci kontroly výstrah tiskárny.