HP LaserJet 4350 Printer series - Karta Dokumentace

background image

Karta Dokumentace

Karta Dokumentace obsahuje odkazy na tyto informační zdroje:

Pokyny pro instalaci. Obsahuje přesné pokyny pro instalaci a informace týkající se
produktu před nainstalováním a použitím tiskového systému.

Uživatelská příručka. Obsahuje informace o používání tiskárny, záruce, technických
údajích a podpoře, které právě čtete. Uživatelská příručka je k dispozici ve formátu
HTML a PDF.

94

Kapitola 3 Správa a údržba tiskárny

CSWW