HP LaserJet 4350 Printer series - Karta Řešení potíží

background image

Karta Řešení potíží

Karta Řešení potíží obsahuje odkazy na následující hlavní stránky:

Nástroje kvality tisku. Slouží k zobrazení obecných informací pro řešení potíží,
zobrazení informací pro řešení potíží s kvalitou tisku a pro kalibraci tiskárny pro
zachování kvality barevného tisku.

Údržba. Slouží k zobrazení informací pro nakládání se spotřebním materiálem,
zobrazení informací pro výměnu tiskových kazet, zobrazení informací pro výměnu
dalšího spotřebního materiálu v tiskárně.

Chybové zprávy. Slouží k zobrazení informací o chybových zprávách.

CSWW

Používání panelu nástrojů HP Toolbox

93

background image

Uvíznutý papír. Slouží k zobrazení informací pro nalezení a odstranění uvíznutého
papíru.

Podporovaná média. Slouží k zobrazení informací o médiích, které tiskárna podporuje,
informací pro konfiguraci zásobníků a informací pro řešení problémů s tiskovými médii.

Stránky tiskárny. Umožňuje tisk nejrůznějších stránek, které jsou užitečné při řešení
potíží s tiskárnou, například konfigurační stránky, stránky stavu spotřebního materiálu,
stránky se seznamem událostí a stránky využití tiskárny.