HP LaserJet 4350 Printer series - Další odkazy

background image

Další odkazy

Tato část obsahuje internetové odkazy. Aby bylo možno tyto odkazy použít, musí být
k dispozici připojení k Internetu. Jestliže používáte telefonické připojení a při prvním otevření
panelu nástrojů HP Toolbox nebylo připojení provedeno, před otevřením těchto webových
stránek se nejprve připojte. Pro úspěšné připojení bude možná nutno zavřít a znovu otevřít
panel nástrojů HP Toolbox.

HP instant support. Slouží k připojení k webové stránce služby HP instant support pro
příslušný produkt.

Registrace produktu. Připojení k webové stránce pro registraci výrobků HP.

Podpora produktu. Připojení ke stránkám podpory pro danou tiskárnu, které obsahují i
řešení konkrétních problémů.

CSWW

Používání panelu nástrojů HP Toolbox

95