HP LaserJet 4350 Printer series - Používání panelu nástrojů HP Toolbox

background image

Používání panelu nástrojů HP Toolbox

Panel nástrojů HP Toolbox je webová aplikace, kterou můžete použít pro následující úkoly:

kontrola stavu tiskárny,

konfigurace nastavení tiskárny,

zobrazení informací o řešení potíží,

zobrazení elektronické dokumentace.

Panel nástrojů HP Toolbox lze zobrazit pouze tehdy, když je tiskárna připojena přímo k
počítači nebo síti. Panel nástrojů můžete používat pouze po úplné instalaci softwaru
HP Toolbox.

Poznámka

Použití funkcí softwaru HP Toolbox není podmíněno přístupem na Internet. Pokud však
klepnete na odkaz v oblasti Další odkazy, musíte mít přístup na Internet, jinak se příslušné
stránky nezobrazí. Další informace naleznete v kapitole

Další odkazy

.