HP LaserJet 4350 Printer series - Spuštění integrovaného webového serveru

background image

Spuštění integrovaného webového serveru

1. Ve webovém prohlížeči počítače zadejte adresu IP tiskárny. Chcete-li zjistit tuto adresu

IP, vytiskněte stránku konfigurace. Pokyny pro tisk stránky konfigurace viz

Stránka

konfigurace

.

Poznámka

Pro otevřenou adresu URL lze vytvořit záložku, která usnadní přístup v budoucnosti.

2. Integrovaný webový server má tři karty obsahující nastavení a informace o tiskárně:

kartu Informace, kartu Nastavení a kartu Síť. Klepněte na kartu, kterou chcete zobrazit.

3. V následujících částech naleznete bližší informace o jednotlivých kartách.

88

Kapitola 3 Správa a údržba tiskárny

CSWW