HP LaserJet 4350 Printer series - Karta Síť

background image

Karta Síť

Správce sítě může pomocí této karty provádět síťová nastavení pro tiskárnu, pokud je
připojena k síti založené na protokolu IP. Pokud je tiskárna připojená přímo k počítači nebo
pokud je tiskárna připojená k síti jinak než prostřednictvím karty tiskového serveru
HP Jetdirect, tato karta se nezobrazí.