HP LaserJet 4350 Printer series - Karta Nastavení

background image

Karta Nastavení

Tato karta umožňuje konfigurovat tiskárnu z počítače. Karta Nastavení může být chráněna
heslem. Je-li tiskárna připojena k síti, každou změnu na této kartě vždy předem konzultujte
se správcem tiskárny.

Karta Nastavení obsahuje následující stránky.

Konfigurace zařízení. Na této stránce lze konfigurovat veškerá nastavení tiskárny. Tato
stránka obsahuje standardní nabídky zobrazované na displeji ovládacího panelu. Mezi
tyto nabídky patří Informace, Manipulace s papírem a Konfigurace zařízení.

Výstrahy. Pouze síť. Nastavuje přijímání výstrah pro nejrůznější události tiskárny a
spotřební materiál formou zpráv elektronické pošty.

Elektronická pošta. Pouze síť. Používá se ve spojení se stránkou Výstrahy k nastavení
příchozí a odchozí elektronické pošty.

Zabezpečení. Nastavuje heslo, které musí být zadáno pro získání přístupu ke kartám
Nastavení a Síť. Povolí nebo zakáže určité funkce integrovaného webového serveru.

Další odkazy. Umožňuje přidat nebo upravit odkazy na jiné webové stránky. Tento
odkaz se zobrazuje v oblasti Další odkazy na všech stránkách integrovaného
webového serveru. Následující odkazy se vždy zobrazí v oblasti Další odkazy: HP
Instant Support
, Objednat spotřební materiál a Podpora produktu.

Informace o zařízení. Umožňuje pojmenovat tiskárnu a přiřadit jí evidenční číslo. Lze
zadat název a adresu elektronické pošty pro primární kontakt na osobu, která bude
přijímat informace o tiskárně.

Jazyk. Určuje jazyk, ve kterém se budou informace integrovaného webového serveru
zobrazovat.

Služby data a času. Nastavuje pro tiskárnu příjem data a času ze síťového serveru
v pravidelných intervalech.

CSWW

Používání integrovaného webového serveru

89