HP LaserJet 4350 Printer series - Karta Informace

background image

Karta Informace

Skupina informačních stránek se skládá z následujících stránek.

Stav zařízení. Tato stránka zobrazuje stav tiskárny a ukazuje zbývající životnost
spotřebního materiálu. 0 % znamená, že daný materiál je nutno vyměnit. Stránka také
zobrazuje typ a formát tiskového média nastaveného pro každý zásobník. Chcete-li
změnit výchozí nastavení, klepněte na možnost Změnit nastavení.

Stránka konfigurace. Tato stránka zobrazuje informace nalezené na stránce
konfigurace tiskárny.

Stav spotřebního materiálu. Tato stránka zobrazuje zbývající životnost spotřebního
materiálu tiskárny. 0 % znamená, že daný materiál je nutno vyměnit. Tato stránka také
zobrazuje sériová čísla spotřebního materiálu. Chcete-li objednat nový spotřební
materiál, klepněte na odkaz Objednat spotřební materiál v oblasti Další odkazy tohoto
okna. Chcete-li zobrazit jakoukoli webovou stránku, musíte mít přístup na Internet.

Záznam chyb. Tato stránka zobrazí seznam všech událostí a chyb tiskárny.

Informace o zařízení. Tato stránka také zobrazuje síťový název tiskárny, její adresu a
informace o modelu. Chcete-li tyto údaje změnit, klepněte na kartě Nastavení na
položku Informace o zařízení.

Ovládací panel. Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte aktuální stav ovládacího panelu
tiskárny.