HP LaserJet 4350 Printer series - Další odkazy

background image

Další odkazy

Tato část obsahuje internetové odkazy. Aby bylo možno tyto odkazy použít, musí být
k dispozici připojení k Internetu. Pokud používáte vytáčené připojení a nepřipojili jste se při
prvním spuštění integrovaného webového serveru, musíte se nejprve připojit a potom
můžete tyto webové stránky zobrazit. Připojení může vyžadovat, abyste integrovaný webový
server ukončili a znovu spustili.

HP Instant Support. Zprostředkuje připojení na webové stránky společnosti HP a
pomůže najít požadované informace. Tato služba analyzuje chybový protokol tiskárny a
informace o konfiguraci a poskytne diagnostické informace a informace podpory
specifické pro vaši tiskárnu.

Objednání spotřebního materiálu. Klepnutím na tento odkaz se připojíte na webovou
stránku společnosti HP pro objednávání originálního spotřebního materiálu HP, jako
jsou například tiskové kazety a média.

Podpora výrobků. Připojení ke stránce podpory pro tiskárnu HP LaserJet 4250 a 4350
series. Zde můžete vyhledat informace podle obecných témat.

90

Kapitola 3 Správa a údržba tiskárny

CSWW