HP LaserJet 4350 Printer series - Používání integrovaného webového serveru

background image

Používání integrovaného webového serveru

Pomocí integrovaného webového serveru lze zobrazit stav tiskárny a sítě a spravovat
tiskové funkce z počítače místo z ovládacího panelu tiskárny. Zde jsou příklady toho, k čemu
lze integrovaný webový server použít:

zobrazit informace o stavu řízení tiskárny,

nastavit typ média vloženého v každém zásobníku,

určit zbývající životnost spotřebního materiálu a objednat nový,

zobrazit a změnit konfigurace zásobníků,

zobrazit a změnit konfiguraci nabídky ovládacího panelu tiskárny,

zobrazit a vytisknout interní stránky,

přijmout hlášení událostí tiskárny a spotřebního materiálu,

zobrazit a změnit konfiguraci sítě.

Funkce integrovaného webového serveru vyžaduje nejméně 48 MB paměti RAM a tiskový
server HP Jetdirect pro připojení k síti.

Chcete-li používat integrovaný webový server, musí být na počítači nainstalovány prohlížeče
Microsoft Internet Explorer 5.01 nebo novější nebo Netscape 6.2 nebo novější pro operační
systém Windows, Mac OS nebo Linux (pouze Netscape). Pro server HP-UX 10 a HP-UX 11
je vyžadován Netscape Navigator 4.7. Integrovaný webový server je funkční, pokud je
tiskárna připojena k síti s protokolem IP. Integrovaný webový server nepodporuje síťové
připojení typu IPX. Pro používání integrovaného webového serveru není potřeba mít přístup
do sítě Internet.

Je-li tiskárna připojena přímo k počítači, je integrovaný webový server podporován pro
systémy Windows 98 a novější. Aby bylo možno použít integrovaný webový server s přímým
připojením, musíte při instalaci ovladače tiskárny zvolit možnost Vlastní instalace. Po výběru
této možnosti se nainstaluje software HP Toolbox. Jako součást softwaru HP Toolbox se
nainstaluje server proxy.

Je-li tiskárna připojena do sítě, je integrovaný webový server automaticky dostupný.

Jinou možnost přístupu k integrovanému webovému serveru poskytuje software HP Printer
Access Tool. Tento software zajišťuje pro všechny tiskárny v síti jediný přístupový bod
k integrovanému webovému serveru v místní složce Tiskárny každého uživatele. Uživatelé
mohou ve webovém prohlížeči zobrazit informace o stavu spotřebního materiálu, řídit tiskové
úlohy a spravovat konfiguraci produktů prostřednictvím integrovaného webového serveru.