HP LaserJet 4350 Printer series - Odinstalace panelu nástrojů  HP pomocí zástupce na ploše systému Windows

background image

Odinstalace panelu nástrojů HP pomocí zástupce na ploše
systému Windows

1. Klepněte na tlačítko Start.

2. Přejděte na položku Programy.

3. Přejděte na položku Hewlett-Packard nebo do skupiny programů HP LaserJet 4250 a

4350 series a potom klepněte na položku Odinstalovat panel nástrojů HP LaserJet.

4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.