HP LaserJet 4350 Printer series - Nastavení data a času

background image

Nastavení data a času

Při nastavování data a času lze nastavit formát data, datum, formát času a čas.

Nastavení formátu data

1. Stisknutím tlačítka

N

ABÍDKA

otevřete nabídky.

2. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k možnosti KONFIGURACE

ZAŘÍZENÍ a potom stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

3. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k možnosti SADA ZNAKŮ a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

4. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k možnosti DATUM/ČAS a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

5. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k možnosti FORMÁT DATA a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

6. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k požadovanému formátu data a

potom stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

7. Nastavení se uloží a ovládací panel se vrátí zpět do podnabídky DATUM/ČAS.

8. Stisknutím tlačítka

N

ABÍDKA

nabídku opustite.

100

Kapitola 3 Správa a údržba tiskárny

CSWW

background image

Nastavení data

1. Stisknutím tlačítka

N

ABÍDKA

otevřete systém nabídek.

2. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k možnosti KONFIGURACE

ZAŘÍZENÍ a potom stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

3. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k možnosti SADA ZNAKŮ a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

4. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k možnosti DATUM/ČAS a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

5. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k možnosti DATUM a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

6. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k požadovanému roku a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

Poznámka

Pořadí nastavení hodnot pro ROK, MĚSÍC a DEN závisí na nastavení formátu data. První
volbou může být ROK, MĚSÍC nebo DEN.

7. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k požadovanému měsíci a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

8. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k požadovanému dni a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

9. Nastavení se uloží a ovládací panel se vrátí zpět do podnabídky DATUM/ČAS.

10. Stisknutím tlačítka

N

ABÍDKA

nabídku opustite.

Nastavení formátu času

1. Stisknutím tlačítka

N

ABÍDKA

otevřete systém nabídek.

2. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k možnosti KONFIGURACE

ZAŘÍZENÍ a potom stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

3. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k možnosti SADA ZNAKŮ a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

4. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k možnosti DATUM/ČAS a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

5. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k možnosti FORMÁT ČASU a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

6. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k požadovanému formátu času a

potom stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

7. Nastavení se uloží a ovládací panel se vrátí zpět do podnabídky DATUM/ČAS.

8. Stisknutím tlačítka

N

ABÍDKA

nabídku opustite.

CSWW

Nastavení hodin

101

background image

Nastavení času

1. Stisknutím tlačítka

N

ABÍDKA

otevřete systém nabídek.

2. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k možnosti KONFIGURACE

ZAŘÍZENÍ a potom stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

3. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k možnosti SADA ZNAKŮ a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

4. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k možnosti DATUM/ČAS a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

5. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k možnosti ČAS a potom stiskněte

tlačítko (

V

YBRAT

).

6. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k požadované hodině a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

7. Pomocí tlačítka (

N

AHORU

) nebo (

D

OLŮ

) přejděte k požadované minutě a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

8. Nastavení se uloží a ovládací panel se vrátí zpět do podnabídky DATUM/ČAS.

9. Stisknutím tlačítka

N

ABÍDKA

nabídku opustite.

102

Kapitola 3 Správa a údržba tiskárny

CSWW