HP LaserJet 4350 Printer series - Stránka stavu spotřebního materiálu

background image

Stránka stavu spotřebního materiálu

Stránka stavu spotřebního materiálu obsahuje informace o tiskové kazetě nainstalované v
tiskárně, o zbývající životnosti tiskové kazety a počtu zpracovaných stránek a úloh.

Poznámka

Informace o konfiguraci lze získat také pomocí integrovaného webového serveru nebo
panelu nástrojů HP Toolbox. Podrobnosti viz

Používání integrovaného webového serveru

nebo

Používání panelu nástrojů HP Toolbox

.

Tisk stránky stavu spotřebního materiálu (zásob) prostřednictvím
ovládacího panelu tiskárny

1. Stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

) otevřete nabídky.

2. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku INFORMACE a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

3. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku TISKNOUT STAVOVOU

STRÁNKU SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU a potom stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

1

hp LaserJet

4250/4350 printers

100%

100%

1

3

2

4

1

Informace o tiskové kazetě včetně odhadovaného počtu zbývajících stránek

2

Informace o zbývající životnosti sady údržby

3

Informace o objednávání náhradního spotřebního materiálu

4

Informace o recyklaci spotřebního materiálu

CSWW

Kontrola konfigurace tiskárny

105