HP LaserJet 4350 Printer series - Stránka konfigurace

background image

Stránka konfigurace

Na stránkách konfigurace je uveden přehled aktuálních nastavení tiskárny. Stránky lze
použít k odstraňování potíží s tiskárnou nebo k ověření instalace doplňkového příslušenství,
např. paměti (paměťové moduly DIMM), zásobníků a jazyků tiskárny.

Poznámka

Je-li v tiskárně nainstalován tiskový server HP Jetdirect, vytiskne se na stránce konfigurace
také nastavení tohoto serveru. Adresu IP tiskového serveru HP Jetdirect naleznete na této
stránce.

Tisk stránky konfigurace prostřednictvím ovládacího panelu tiskárny

1. Stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

) otevřete nabídky.

CSWW

Kontrola konfigurace tiskárny

103

background image

2. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku INFORMACE a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

3. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku TISK KONFIGURACE a

potom stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

Na následující stránce je uveden příklad stránky konfigurace. Obsah stránky konfigurace se
mění podle doplňků, které jsou aktuálně instalovány v tiskárně.

Poznámka

Informace o konfiguraci lze získat také pomocí integrovaného webového serveru nebo
panelu HP Toolbox. Podrobnosti viz

Používání integrovaného webového serveru

nebo

Používání panelu nástrojů HP Toolbox

.

1

hp LaserJet

4250/4350 printers

1

2

3

4

5

6

1

Informace o tiskárně

Obsahuje informace o modelu, sériovém
čísle, počtech stránek a další informace o
tiskárně.

2

Nainstalované jazyky tiskárny a možnosti

Obsahuje informace o všech
nainstalovaných jazycích (např. PCL a
PS) a doplňcích nainstalovaných ve
všech paticích DIMM a EIO.

3

Paměť

Obsahuje informace o paměti tiskárny,
prostředí PCL Driver Work Space (DWS)
a úsporách zdrojů.

4

Protokol událostí

Obsahuje informace o položkách
v záznamu událostí, maximální počet
zobrazitelných položek a tři poslední
položky.

104

Kapitola 3 Správa a údržba tiskárny

CSWW

background image

5

Zabezpečení

Obsahuje stav uzamčení ovládacího
panelu, hesla ovládacího panelu a
diskové jednotky (pokud je v tiskárně
nainstalována).

6

Zásobníky papíru a doplňky

Obsahuje informace o nastavení všech
zásobníků papíru a o nainstalovaných
doplňcích pro manipulaci s papírem.