HP LaserJet 4350 Printer series - Seznam písem PCL nebo PS

background image

Seznam písem PCL nebo PS

Seznamy písem obsahují všechna písma aktuálně nainstalovaná v tiskárně. V seznamech
písem jsou také rozlišena písma uchovávaná na doplňkovém pevném disku nebo v
paměťových modulech Flash DIMM s písmy.

Tisk seznamu písem PCL nebo PS

1. Stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

) otevřete nabídky.

2. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku INFORMACE a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

3. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku TISKNOUT SEZNAM PÍSEM

PS nebo TISKNOUT SEZNAM PÍSEM PCL a potom stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

V seznamu písem PS jsou uvedena nainstalovaná písma PS a jejich příklady. Seznam
písem PCL obsahuje následující informace:

Písmo uvádí názvy a vzorky písem.

Rozteč/Bod udává rozteč a velikost písma v bodech.

Řídicí sekvence (programovací příkaz jazyka PCL) se používá k výběru určeného
písma. (Viz legenda v dolní části seznamu písem.)

Poznámka

Informace o použití příkazů tiskárny pro výběr písma v programech systému MS-DOS

®

viz

Výběr písma v PCL 6 a PCL 5

.

Číslo písma je číslo používané při výběru písma prostřednictvím ovládacího panelu
tiskárny (nikoli v aplikaci). Nezaměňujte číslo písma s ID písma. Číslo písma určuje
patici s paměťovým modulem DIMM, ve kterém je písmo uloženo.

SOFTWAROVÉ: Zavedená písma zůstávají v tiskárně až do zavedení jiných písem,
která je nahradí, nebo do vypnutí tiskárny.

INTERNÍ: Písma jsou trvale uložená v tiskárně.

Číslo ID písma je číslo přiřazené softwarovému písmu, které se zavádí programem.

106

Kapitola 3 Správa a údržba tiskárny

CSWW