HP LaserJet 4350 Printer series - Přehled nabídek

background image

Přehled nabídek

Na vytisknutém přehledu nabídek jsou uvedena aktuální nastavení nabídek a možnosti,
které jsou k dispozici na ovládacím panelu tiskárny.

Tisk přehledu nabídek

1. Stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

) otevřete nabídky.

2. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku INFORMACE a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

3. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku TISKNOUT MAPU

NABÍDEK a potom stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

Je vhodné uschovat tento přehled v blízkosti tiskárny k nahlédnutí. Obsah přehledu nabídek
se mění podle doplňků, které jsou aktuálně instalovány v tiskárně. (Řadu z těchto nastavení
lze nahradit nastavením v ovladači tiskárny nebo v aplikaci.)

Kompletní seznam možností ovládacího panelu a nastavitelných hodnot naleznete v části

Nabídky ovládacího panelu

. Chcete-li změnit nastavení ovládacího panelu, nahlédněte do

kapitoly

Změna nastavení konfigurace ovládacího panelu tiskárny

.