HP LaserJet 4350 Printer series - Kontrola konfigurace tiskárny

background image

Kontrola konfigurace tiskárny

Prostřednictvím ovládacího panelu tiskárny lze vytisknout stránky s podrobnostmi o tiskárně
a jejím aktuálním nastavení. V této příručce jsou popsány tyto stránky s informacemi:

Přehled nabídek

Stránka konfigurace

Stránka stavu spotřebního materiálu

Seznam písem PCL nebo PS

Kompletní seznam stránek s informacemi najdete v nabídce INFORMACE na ovládacím
panelu tiskárny (viz

Nabídka Informace

).

Informace uvedené na těchto stránkách se uplatní při řešení potíží. Jsou užitečné také
v případě, že se obrátíte na zákaznickou podporu HP.