HP LaserJet 4350 Printer series - Konfigurace zasílání výstrah elektronickou poštou

background image

Konfigurace zasílání výstrah elektronickou poštou

Prostřednictvím nástroje HP Web Jetadmin nebo integrovaného webového serveru lze
konfigurovat zasílání výstrah v případě problémů s tiskárnou. Výstrahy jsou zasílány formou
zprávy elektronické pošty z určeného účtu nebo z účtů elektronické pošty.

Lze konfigurovat tyto údaje:

sledované zařízení (v tomto případě tiskárna),

typ přijímaných výstrah (například O uvíznutém papíru, prázdném zásobníku,
OBJEDNAT KAZETU, VYMĚNIT TISKOVOU KAZETU a OTEVŘENÝ KRYT),

účet elektronické pošty, na které se mají výstrahy zasílat.

Nástroj

Informační zdroj

HP Web Jetadmin

Obecné informace o nástroji HPWeb
JetAdmin naleznete v části

Používání

softwaru HP Web Jetadmin

.

Viz elektronická on-line nápověda nástroje
HP Web Jetadmin s podrobnostmi o
nastavení výstrah.

Integrovaný webový server

Obecné informace o integrovaném serveru
naleznete v části

Používání integrovaného

webového serveru

.

Viz elektronická on-line nápověda
integrovaného webového serveru
s podrobnostmi o nastavení výstrah.

CSWW

Konfigurace zasílání výstrah elektronickou poštou

99