HP LaserJet 4350 Printer series - Čištění vnitřku tiskárny

background image

Čištění vnitřku tiskárny

Pomocí tohoto návodu odstraňte prach a nečistoty z vnitřku tiskárny.

Čištění vnitřních prostor tiskárny

1. Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

110

Kapitola 3 Správa a údržba tiskárny

CSWW

background image

2. Otevřete horní kryt a vyjměte tiskovou kazetu.

VAROVÁNÍ!

Nesahejte příliš hluboko do tiskárny. Přilehlá fixační jednotka může být horká.

UPOZORNĚNÍ

Nevystavujte tiskovou kazetu světlu déle než několik minut. Jinak se poškodí. Po dobu kdy
je mimo tiskárnu, mějte tiskovou kazetu zakrytou listem papíru.

3. Pomocí suchého hadříku, který nepouští chlupy, setřete všechen prach a nečistoty z

podávacích vodítek papíru (tmavší oblasti).

Poznámka

Pokud jste si tonerem ušpinili šaty, otřete je suchým hadříkem a vyperte je ve studené vodě.
(Horká voda zapustí toner do látky.)

4. Pomocí zeleného držadla zvedněte desku pro vstup papíru a suchým hadříkem, který

nepouští chlupy, odstraňte všechny nečistoty.

5. Znovu nainstalujte tiskovou kazetu Poté zavřete vrchní kryt, zapojte napájecí kabel a

tiskárnu zapněte.