HP LaserJet 4350 Printer series - Čištění fixační jednotky

background image

Čištění fixační jednotky

Při vytisknutí čistící stránky se z fixační (zažehlovací) jednotky odstraní zbytky toneru a
papíru, které se v jednotce mohou nashromáždit. Při nashromáždění nadměrného množství
zbytků toneru a papíru může dojít k výskytu teček na přední či zadní straně vytištěných
stránek.

Pro zajištění optimální kvality tisku doporučuje společnost HP vytisknout čistící stránku při
každé výměně tiskové kazety nebo automaticky v pravidelných intervalech. Máte-li
nainstalovanou jednotku pro oboustranný tisk, musíte čistící stránku vytisknout ručně.

CSWW

Čištění tiskárny

111

background image

Čištění trvá přibližně 2,5 minuty. Během čištění se na displeji ovládacího panelu tiskárny
zobrazí zpráva ČIŠTĚNÍ.

Ruční vytištění čistící stránky

Aby bylo čištění čistící stránkou účinné, použijte papír do kopírky (nikoliv dokumentový, silný
nebo hrubý papír).

Ruční tisk čistící stránky

1. Je-li v tiskárně nainstalována jednotka pro oboustranný tisk, otevřete zadní výstupní

přihrádku.

2. Stisknutím tlačítka

N

ABÍDKA

otevřete nabídky.

3. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ a

potom stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

4. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku KVALITA TISKU a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

5. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku ZPRACOVAT ČISTICÍ

STRÁNKU a potom stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

6. Je-li v tiskárně nainstalována jednotka pro oboustranný tisk, zavřete zadní výstupní

přihrádku.

Automatické vytištění čistící stránky

Pomocí následujícího postupu můžete tiskárnu nastavit tak, aby tiskla čistící stránku
automaticky v zadaném intervalu. Chcete-li spouštět tisk čistící stránky automaticky, musíte
zajistit, aby byl v tiskárně vložen obyčejný papír zvoleného formátu a typu. Tiskovou úlohu,
která právě probíhá, tiskárna nepřeruší.

Automatický tisk čistící stránky

1. Stisknutím tlačítka

N

ABÍDKA

otevřete nabídky.

2. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ a

potom stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

3. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku KVALITA TISKU a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

4. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku AUTO ČIŠTĚNÍ a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

5. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku ZAPNUTO a potom stiskněte

tlačítko (

V

YBRAT

).

6. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku INTERVAL ČIŠTĚNÍ a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

7. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) nastavte požadovaný interval mezi 1 000 a 20 000

stránkami a potom stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

) interval uložte.

8. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku FORMÁT PRO AUTO

ČIŠTĚNÍ a potom stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

9. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) nastavte formát papíru, který má tiskárna použít

pro čistící stránky (A4 nebo LETTER), a potom stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

) formát

uložte.

112

Kapitola 3 Správa a údržba tiskárny

CSWW

background image

Tiskárna bude automaticky tisknout čistící stránku zadaného formátu a v zadaném intervalu.
Stránku vytištěnou při čistícím procesu můžete zahodit.

CSWW

Čištění tiskárny

113