HP LaserJet 4350 Printer series - Čištění tiskárny

background image

Čištění tiskárny

Při každé výměně tiskové kazety nebo při vzniku problémů s kvalitou tisku proveďte postup
čištění uvedený na následující stránce.. V maximální možné míře tiskárnu chraňte před
prachem a nečistotou.

Vnější kryt tiskárny je vhodné čistit slabě navlhčeným hadříkem.

Vnitřek tiskárny vyčistěte suchým hadříkem, který nepouští chlupy.

UPOZORNĚNÍ

Na tiskárnu ani v její blízkosti nepoužívejte čisticí prostředky na bázi čpavku. Při čištění
tiskárny se nedotýkejte přenášecího válce (černý pryžový válec pod tiskovou kazetou).
Mastnota z pokožky může na válci způsobit problémy s tiskem.