HP LaserJet 4350 Printer series - Správa a údržba tiskárny

background image

Správa a údržba tiskárny

Tato kapitola obsahuje informace o těchto tématech:

● Používání integrovaného webového serveru
● Používání softwaru HP Web Jetadmin
● Používání panelu nástrojů HP Toolbox
● Odinstalování softwaru HP Toolbox
● Správa a konfigurace ovladačů tiskárny
● Konfigurace zasílání výstrah elektronickou poštou
● Nastavení hodin
● Kontrola konfigurace tiskárny
● Práce s tiskovými kazetami
● Čištění tiskárny
● Preventivní údržba
● Výměna sešívací jednotky

CSWW

87