HP LaserJet 4350 Printer series - Objednávání přímo pomocí integrovaného webového serveru (platí pro tiskárny připojené k síti)

background image

Objednávání přímo pomocí integrovaného webového serveru
(platí pro tiskárny připojené k síti)

Při objednávání dílů a spotřebního materiálu přímo přes integrovaný webový server
postupujte podle těchto pokynů. (Popis této funkce naleznete v části

Používání

integrovaného webového serveru

.)

Objednání přímo pomocí integrovaného webového serveru

1. Ve webovém prohlížeči počítače zadejte adresu IP tiskárny. Zobrazí se stavové okno

tiskárny.

2. V horní části okna klepněte na kartu Nastavení.

3. Pokud vás systém požádá, zadejte heslo.

4. V levé části okna Konfigurace zařízení poklepejte na odkaz Objednat spotřební

materiál. Zobrazí se stránka s adresou URL pro nakupování spotřebního materiálu.
Zobrazí se také informace o číslech náhradních dílů a informace o tiskárně.

194

Dodatek A Spotřební materiál a příslušenství

CSWW

background image

5. Vyberte čísla dílů, které chcete objednat, a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.