HP LaserJet 4350 Printer series - Objednávání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu

background image

Objednávání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního
materiálu

Náhradní díly, příslušenství a spotřební materiál můžete objednat několika způsoby:

Objednávání přímo od společnosti HP

Objednávání prostřednictvím servisu nebo poskytovatelů podpory

Objednávání přímo pomocí integrovaného webového serveru (platí pro tiskárny
připojené k síti)

Objednávání přímo pomocí softwaru HP Toolbox (platí pro tiskárny přímo připojené
k počítači)